Turvaa vai turvattomuutta?

Perussuomalaisten Uudenmaan piirihallituksen kannanotto 11.9.2015

Turvaa vai turvattomuutta?

Suomeen on odotettavissa Maahanmuuttoviraston arvion mukaisesti tänä vuonna jopa 40 000 turvapaikanhakijaa. Tämä globaali ja erityisesti EU-alueelle vaikuttava muuttoliike johtaa alkunsa suurvaltojen oman edun tavoittelusta ja vastuunpakoilusta sekä kylmän sodan etupiirijaon jatkumisesta toisin keinoin.

Toistaiseksi kansainvälinen johtajuus tämän inhimillisen hädän ratkaisemiseksi puuttuu. EU on tarjonnut ratkaisuksi oman perussopimuksiensa noudattamatta jättämistä (Dublin, Schengen) joka on johtanut hallitsemattomaan muuttoliikkeeseen. Jotkin EU-maat ovat ottaneet rajavalvonnan käyttöönsä, olisiko Suomenkin aika tehdä niin?

Suomen pitäisi kohdistaa nykyisen tasoisen kehitysapunsa lähtömaihin ja niiden lähialuille, joissa sillä olisi todella vaikutusta. Lisäksi mikäli Suomi todella aikoo kantaa vastuuta asiasta, tulisi meidän auttaa niitä keillä todella on hätä, eli lapsia ja nuoria äitejä. Katsoisimme, että Suomen tulisi keskittyä erityisesti orpojen lapsien tukemiseen. Heidän on lisäksi helpompi kotoutua ja tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Olemme huolestuneita nykyisestä kehityksestä, joka mielestämme sotii perustuslaissa määriteltyä kuntien itsehallintoa vastaan. Maahanmuuttovirasto on ilmoittanut, että se voi perustaa vastaanottokeskuksia kuntien alueelle, kuntia tai kuntalaisia kuulematta. Tilanne on täysin kestämätön ja voi johtaa useissa kunnissa jyrkkään vastakkainasetteluun kuntalaisten, viranomaisten ja turvapaikanhakijoiden välillä.

Perussuomalaisten Uudenmaan piirin hallitus tiedostaa ihmisten hädän, mutta erityisesti kriisiaikoina on suomalainen perintö, että hyvää hallintotapaa ja lakeja noudatetaan. Mielestämme kansalaisten perusturvallisuus ja yhteiskuntarauha uhkaavat järkkyä tavalla, jota maassamme ei ole nähty vuosikymmeniin.

Nähdäksemme ongelman ratkaisussa on ajauduttu väärille urille, resursoimalla turvapaikanhakijoiden haastatteluiden ja taustojen selvittämisen sijaan uusien keskusten perustamiseen. Tärkeintä olisi, että turvapaikanhakijoiden asiat selvitetään nopeutetusti, jolloin todelliset avuntarvitsijat saadaan seulottua mahdollisten elintasopakolaisten joukosta.

Vaadimme, että eduskunta puuttuu asiaan välittömästi syysistuntokauden alkajaisiksi jotta uhkaavasti hallitsemattomaksi etenevä tilanne ei kärjistyisi enää nykyisestään, mikä ei olisi kenenkään etu.

 

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa