Lehdistötiedote: PS:n Länsi-Uudenmaan aluevaltuustoryhmä irtaantui talousarvioneuvotteluista

Lehdistötiedote 22.11.2022
Perussuomalaisten Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmä irtaantui talousarvioneuvotteluista

Perussuomalaiset irtaantuivat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioneuvotteluista. Kynnyskysymykseksi nousi omaishoidosta maksettavien tukien taso. Katsomme, että omaishoitajien panos on ensiarvoisen tärkeää, niin taloudellisesta näkökulmasta kuin hoidettavankin kannalta. Siksi omaishoidon tukien taso tulisi harmonisoida ylempien alueella maksettujen tukien mukaan.

Työntekijöiden palkat harmonisoidaan alueella ylimpien palkkojen mukaan, mutta omaishoitajien tuen suhteen näin ei haluta toimia. Omaishoitajien puolesta puhuvat kaikki, mutta puheeksi se jää. Kun pitäisi tehdä päätöksiä, jotka maksavat rahaa, niin lupaukset unohdetaan.

Hyvinvointialueemme kuten lähes kaikkien muidenkin hyvinvointialueiden ongelma on riittämätön rahoitus valtion suunnalta. Me emme näe hyväksyttävänä vaihtoehtona sitä, että rahoitusvaje paikataan esimerkiksi korottamalla kotihoidon asiakasmaksuja ja laskemalla omaishoidon tukea. Hyvinvointialueen hallintoon pumpataan nytkin miljoonia rahaa, kun organisaatiota paisutetaan. Kymmenessä kunnassa harjoitettu toiminta keskittyy yhdelle hyvinvointialueelle, mutta säästöjä tästä uudistuksesta näemme tuskin koskaan. Uudistuksessa on alussa tavoitteena, että asiakkaat eivät huomaa muutoksia. Asiakkaat huomaavat muutoksen ainakin kaikkien asiakkaiden maksamien maksujen nousuna lain sallimalle ylimmälle tasolle.

Lisätietoja antaa:
Veli-Matti Laitinen, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh 040 047 2029

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa